សិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ស្តីពី៖ ការរៀបចំរបាយការណ៍ជាតិលើកទី៦ សម្រាប់អនុសញ្ញាសហប្រជាជាតិស្តីពីជីវៈចម្រុះ

ថ្ងៃសុក្រ ១២ រោច ខែស្រាពណ៍ ឆ្នាំច សំរឹទ្ធិស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨

លោកស្រី ញុយ ណាងណយ ជាប្រធានកម្មវិធី នៃអង្គការបណ្តាញការពារទន្លេសេសាន ស្រែពក សេកុង បានចូលរួមសិិក្ខាសាលាស្តីពី៖ការរៀបចំរបាយការណ៍ជាតិលើកទី៦ សម្រាប់អនុសញ្ញាសហប្រជាជាតិស្តីពីជីវៈចម្រុះ ជាមួយក្រសួងបរិស្ថាន នៅទីក្រុងភ្នំពេញ ។ អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុកប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព សហការជាមួយកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សហប្រជាជាតិ (UNDP)

Post a Comment